Czy LPG zamarza?


LPG, czyli Liquid Petroleum Gas (Płynny Ropopochodny Gaz) to mieszanina dwóch gazów: propanu i butanu. Pod względem parowania oraz zamarzania mają one trochę odmienne właściwości stąd inny jest skład gazu zimowego a inny gazu letniego. Czytaj dalej Czy LPG zamarza?