Specyficzną grupę pojazdów stanowią pojazdy budowlane. Są one połączeniem pojazdów z maszynami budowlanymi. Niektóre z nich przez sam fakt, że są pojazdami mogą wykonywać swoją pracę, są to np. walce i spychacze: te pojazdy stojąc w miejscu nie mogłyby pracować, gdyż ich praca wiążę się z ruchem.